Vui dia vint de Noembre del any mil set cens quoranta y sis se benehí la primera pedra de la Igla. Parroquial de la…