3. Col.laboracions

Aportacions rebudes:

Data Noms i Cognoms
05-06-17 Jaume Villaró Roma
05-06-17 Montserrat Villaró Roma
23-06-12 Anònim
21-06-17 Georgina Casas Huguet
 25´06-17  Familia Galceran
 02-07-17  Neus Mallol i família
 09-07-17  Família Amigó Boix
11-07-17 Ramon Terés
12-07-17 Família Cases-Barberet
 14-07-17  Maria Carmen Barril Vila
 16-07-17  F. Margarida de Montferrato
 23-07-17  Jaume Baró Boldú
 30-07-17  Mª Teresa Payà Casas
 03-08-17 Joan Pujol Balcells
 06-08-17  Josep Maria Solé Feliu
08-08-17 Família Celeste Ramon
08-08-17 Antonio Maria Vives Vila
10-08-17 Joan Valls Bella
 11-08-17  Maria Pilar Boix Alsina
14-08-17 Joan Llorens Llacuna
 15-08-17  Lluís Platero Gómez
 23-08-17  Família Solé Arrufat
24-08.17 Josefa Barril Vila
 27-o8-17  Família Solé Larruy
 30.08-17  Donatiu OSD57
 04-o9-17  Gasser Beat
 30-09-17 Familia Español Solé
 09-10-17  Anònim
 25-10-17 Família Solé Marsiñach
6-12-17 Jaume Cuñe Roset
 01-12-17 Carme Balasch
28-12-17 Celestino Ramon Vilalta
31-12-17 Ramon Solé Janer
16-04-18 Joan Enric Vives Sicília
Suma dels donatius      12.990,00 €

 

Nota: Si voleu el certificat per deduir a la Declaració de la Renda, cal que envieu a la parròquia
(Mn. Ramon): per Mail: info@parroquiabutsenit.org, WhatsApp o bé telèfon 620968928, les següents dades:
NOM I COGNOMS, D.N.I, ADREÇA, POBLE CP. i telèfon de contacte.

A l’apartat de PRESENTACIÓ, s’explica la quantitat que podeu deduir.

El nº de compte de «La Caixa» per fer noves aportacions és: ES39 2100 0252 9401 0019 1526.